Seneste indlæg

Nationalbanken byder velkommen

Nationalbanken_1

I 1813 gik Danmark Statsbankerot, efter at have trykt alt for mange pengesedler under Napoleonskrigen, som derigennem skabte krigsinflation. I 1818 oprettes Nationalbanken i Kjøbenhavn som et privat aktieselskab, med eneret af Frederik VI til at udstede sedler. I 1936 oprettes den Danske nationalbank og bliver en selvejende institution. Danmarks nationalbank på Havnegade 5, blev i 1965 tegnet af den danske arkitekt Arne Jacobsen, og stod færdig i 1978, 7 år efter hans død. Nationalbanken er en selvejende institution, og beskæftiger ca. 500 personer, som i dag styres af direktøren Niels Bernstein. Overskuddet fra National Banken overføres direkte til den danske stat.

Lars Mikkelsen fortalte om de tre hovedformål for Nationalbanken, sikre betalinger, stabilt finansielt system og stabile priser og valuta. Han kom også ind på hvad der gør at vi kan bruge sedler, som reelt bare et stykke papir, i et samfund. Grunden til dette er vores tillid til pengenes værdi. Der er i Danmark, i dag 150 mio. sedler i omløb, som har en værdi af 55 mia. kr. Derudover er der også for 5 mia. kr. mønter.

Der blev også fortalt om inflation som udspringer fra arbejdsmarkedets parter, handel (udefra) og finanspolitik (indefra). Inflationen skaber tilfældig omfordeling, mistillid til mønten, svækket konkurrence evne og at penge bliver mindre værd.

Nationalbanken har mulighed for at låne penge til andre banker, som så også har mulighed for at placere penge i nationalbanken. Det betyder at nationalbankens renter, påvirker de normale bankers egne, og dermed virksomheder og privates, lyst til at låne penge.

Danmarks valuta er styret af udbud og efterspørgsel, og kronen er bundet til euroen. Danmark har et mål om lav inflation, og strategien for dette er at opnå en stabil valutakurs, hvilket er ca. 7,46 kr. pr. euro. Dette gøres ved at bruge renten og valutareserven, til at styre udbud og efterspørgsel. Et pengepolitisk instrument man kan bruge i denne sammenhæng, er at sætte renten op i forhold til euroområdet, hvilket gør det mere attraktivt at investere i Danmark, det vil skabe forhøjet efterspørgsel på kronen, og derved styrken den. Man kan også gøre det omvendte, altså sætte renten ned, skabe mindre efterspørgsel og så svække kronen.

Besøg på Finansministeriet

finansministeriet

Vi startede dagen ud med et besøg på Finansministeriet til et foredrag omkring Makro Politisk Center og Finansministeriet. Fra start af, gav den studerende Jakob Korsby os en gennemgang af Finansministeriets historie, og hvad formålet med dette ministerium er. Den Røde Bygning, som finansministeriet også kaldes, blev opført af Frederik IV, og foredraget foregik i den 300 år gamle Rentekammer sal, som sammen med Finansministeriet, blev bygget i 1721.
Formålet med dette ministerium, er at give Finansministeren, som på nuværende tidspunkt er Claus Hjort Frederiksen (V), det bedste beslutningsgrundlag for at kunne føre en sund økonomisk politik, samt sikre effektive offentlige institutioner og sidst men ikke mindst, bidrage til det internationale økonomiske samarbejde.
Finansministeriets koncern består af departementet og fem forskellige styrelser: Økonomistyrelsen, Statens Administration, Personalestyrelsen, Slot- og Ejendomsstyrelsen og Statens IT.

Økonomi styrelsens opgave er at skabe de bedste rammer for en effektiv offentlig sektor, herunder bedre styring af de stats styrede institutioners digitalisering og økonomi.

Statens Administration haransvar for administration af løn til 140 statsejede institutioner, samt give tilskud og støtte for Finansministeriets personale administration og en række ministerier.

Personalestyrelsen styre statens arbejdsgiveropgaver på det løn, pensions- og personalepolitiske område. Derudover rådgiver og varetager denne styrelse, konsulentopgaver for ministerier og andre styrelser.

Slot- og Ejendomsstyrelsen står for at vedligeholde og drive statens slotte og haver, samt derudover at administrere kontorejendomme for centraladministrationen i hovedstadsområdet.

Statens IT har til opgave at styre IT-understøttelse, så enhver borger i Danmark har høje vilkår for IT-service.

Dernæst kom Jakob ind på vigtigheden i Embedsmænd, da de giver oplysninger til ministeren. Han kom også ind på hvor vigtig Finansloven, som bliver udarbejdet en gang om året, er. Denne Finanslov består af budgettet for staten Danmark, og har en masse paragraffer.
Rigsrevisionen som er en uafhængig institution, er ligesom folketinget utrolig vigtig for Finansministeriet. Denne institution har til opgave at revidere de statslige udgifter, hvilket er regnskaber og tilskudsregnskaber for andre institutioner, der finansieres af staten. Derudover er Rigsrevisionen med til at udføre den parlamentariske kontrol i Danmark.

Foredrag med Makro Økonom

Efter dette foredrag kom Louise Skouby, fra Makro Politisk Center (MPC) på talerstolen. Hun fortalte omkring centrets formål, hvilket består i at lave prognoser og overvågninger for dansk økonomi, samt lave vurderinger/prognoser som danner grundlag for finanspolitikken og vejlede ministeren. Hun fortalte om den danske økonomi under og efter krisen. Hun kunne fortælle at Danmark nu var ude af krisen og recessionen er ovre, men at vi dog ikke kan forvente en speciel hurtig vækst.
Danmark blev ift. andre lande ikke ramt specielt hårdt på eksport siden, da det danske land er fyldt med varer, som der er altid er efterspørgsel efter. Landbrugsvarer og medicin, som danskerne er førende på, vil der altid være brug for hos forbrugerne, og det er ikke noget man specielt spare væk under kriser. Danmark har dog, svag produktivitetsvækst og høje lønninger, og dette skaber svækket konkurrenceevne ift. andre lande. Et væsentligt problem under kriser er at forbrugerne har tendenser til at købe mindre, og da husholdningernes forbrug består af 50 % af BNP, skaber dette ofte et fald her.